@corinederuiter

Het Haarlemse project Geweld in het gezin: Ervaringen van ketenpartners, medewerkers en cliënten.

Het Haarlemse project Geweld in het gezin:  Ervaringen van ketenpartners, medewerkers en cliënten.

Prof. Dr. C. de Ruiter; Drs. V. Veen
ISBN 9052535051
2005
85 pagina's
Prijs € 18.95

Inhoud:
De gemeente Haarlem was een van de eerste gemeenten in Nederland die een project startte om te komen tot een integrale aanpak van huiselijk geweld. Vanaf 1998 is systematisch gewerkt aan vergroting van de bewustwording van huiselijk geweld onder het algemene publiek, en onder justitiële en hulpverleningsinstanties. Dit heeft geleid tot succesvolle publiekscampagnes, een centraal Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld (AMHG) en deskundigheidsbevordering voor professionals op het gebied van huiselijk geweld.

 

In het rapport Het Haarlemse project Geweld in het gezin van het Trimbos-instituut wordt verslag gedaan van een evaluatieonderzoek naar de ervaringen van de verschillende partnerinstellingen in de keten, naar die van medewerkers van het AMHG en van cliënten die hulp zochten en ontvingen in verband met huiselijk geweld. De uitkomsten laten zien dat het ‘Haarlemse project Geweld in het gezin’ een zeer succesvol project is. Het AMHG is in de loop der jaren bij het grootste deel van de Haarlemse bevolking bekend geworden, de deskundigheid van professionals op het gebied van huiselijk geweld is toegenomen, binnen de keten wordt steeds beter samengewerkt en cliënten zijn tevreden over de ontvangen hulp. Er is nog ruimte voor verbetering, onder andere wat betreft de hulp aan jeugdige slachtoffers en daders, en de aanpak van oudermishandeling.
Het evaluatierapport van het Trimbos-instituut geeft inzicht in de succes- en belemmerende factoren van het Haarlemse project. Gemeenten die starten met het verbeteren van de aanpak van huiselijk geweld kunnen profiteren van de ervaringen zoals beschreven in dit rapport. In het slothoofdstuk komen tips en aanbevelingen aan bod, waarbij een link gelegd wordt met het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van risicotaxatie bij huiselijk geweld. De informatie die het Haarlemse project heeft opgeleverd is relevant voor beleidsmakers en professionals die in hun beroepsuitoefening te maken hebben met huiselijk geweld.

Uitgave Trimbos-instituut 2005, bestelnummer AF0603, prijs: € 18.95.

Bestellen: www.trimbos.nl/producten of (030) 297 11 80.

Back to Books