@corinederuiter

Trimbos Zakboek Psychische stoornissen en hun behandeling.

Trimbos Zakboek Psychische stoornissen en hun behandeling.

Dr. Hedda van ’t Land, Dr. Casper Schoemaker & Prof.dr C. de Ruiter.
ISBN 9789058981301
Juli 2008
Ca. 400 pagina's
Prijs € 29,00

Inhoud:

Psychische stoornissen komen veel voor onder de algemene bevolking en vormen een belangrijke bron van persoonlijk lijden, verminderde kwaliteit van leven en maatschappelijke kosten. Deze gevolgen zijn vergelijkbaar met de gevolgen van veelvoorkomende somatische aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten en kanker. Voor steeds meer professionals in de zorg is het van groot belang dat zij basale kennis over psychische stoornissen bezitten, om deze vroegtijdig te kunnen signaleren en de betrokkene eventueel te verwijzen naar adequate hulp.

Deze uitgave biedt een helder en toegankelijk overzicht van de belangrijkste en meest voorkomende psychische stoornissen. Het overzicht is samengesteld op basis van drie achtereenvolgende jaarboeken van de Nationale Monitor Geestelijke Gezondheid (NMG) van het Trimbos-instituut. Elke stoornis wordt systematisch behandeld aan de hand van een vijftal vragen:

Het boek is geschikt voor een brede groep van belangstellenden: voor studenten aan gezondheidszorg opleidingen, voor professionals in de gezondheidszorg (van verpleegkundige tot beleidsmaker), voor andere beroepsgroepen die in hun werk te maken hebben met personen met psychische stoornissen en zeker ook voor de geïnteresseerde leek.

Bestellen: www.tijdstroom.nl

Back to Books