@corinederuiter

Handboek psychodiagnostiek: Van testmethode naar toepassing.

Handboek psychodiagnostiek: Van  testmethode naar toepassing.

Prof. Dr. C. de Ruiter; Dr. Mr. M. Hildebrand (red.)
ISBN 90-265-1756-4
2006
368 pagina's
Prijs € 40,00

Inhoud:

De psychodiagnostiek staat, mede door de toegenomen nadruk op kortdurende
interventies in de gezondheidszorg, steeds meer onder druk.
In dit handboek staat de waarde van het psychodiagnostisch onderzoek in
de klinische praktijk centraal. Aan de hand van casuïstiek uit hun eigen
praktijk illustreren de auteurs van dit handboek – allen ervaren
Nederlandse psychodiagnostici – de relevantie én de efficiency van de
psychodiagnostiek. Er is gekozen voor een evidence-based aanpak: de
wetenschappelijke onderbouwing van de diagnostische interpretaties staat
centraal in dit handboek.

Het handboek bestaat uit twee delen. In Deel I worden de belangrijkste
testmethoden beschreven: van semi-gestructureerde interviews tot zelfrapportagevragenlijsten,
van neuropsychologische tests tot indirecte testmethoden.
Naast basale informatie over betrouwbaarheid en validiteit,
worden veel tips voor de praktijk gegeven. Deel II geeft een beschrijving
van de belangrijkste toepassingsgebieden van de psychodiagnostiek.
In aparte hoofdstukken wordt het psychodiagnostisch onderzoek in
settings zoals de eerstelijnspsychologenpraktijk, de klinische psychiatrie,
de forensische psychiatrie en de sociale verzekeringsgeneeskunde
beschreven. Aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden, waarbij
de resultaten uit de verschillende tests worden geïnterpreteerd en met
elkaar in verband worden gebracht, wordt de waarde van de psychodiagnostiek
geïllustreerd. Ten slotte besteedt het boek aandacht aan
beroepsethische aspecten en aan de recente ontwikkeling van de zogenaamde
therapeutische psychodiagnostiek.

Bestellen:  www.pearson-nl.com of via bestelling-nl@pearson.com

Back to Books