@corinederuiter

Waarom jongeren moorden: Met een bijdrage van Corine de Ruiter over jonge daders van schietincidenten in Europa

Waarom jongeren moorden: Met een bijdrage van Corine de Ruiter over jonge daders van schietincidenten in Europa

Dr. Peter Langman & prof.dr. Corine de Ruiter
ISBN 978 90 435 1716 4
2011
Prijs 24,90

Inhoud:

Het is de nachtmerrie van ieder mens. Een massale schietpartij op een school of een andere openbare plek waarbij onschuldige en willekeurige slachtoffers vallen. De dader pleegt na de aanslag vaak zelfmoord. Dit boek gaat over de vraag wat er in de hoofden van deze massamoordenaars omgaat.

Langman laat aan de hand van uitgebreide beschrijvingen van Amerikaanse gevallen van massamoorden zien dat:
- ernstige psychische problemen, zoals psychose, psychopathie en psychotraumatische stress stoornis, een rol spelen
- het spelen van gewelddadige videospellen alleen nooit de oorzaak is
- niet alle daders van massamoorden op school gepest werden
- daders voorafgaand aan de schietpartij bijna altijd signalen afgeven
- kennis over deze signalen kan helpen om een aanslag te voorkomen

Corine de Ruiter gaat in het laatste hoofdstuk in op de massamoorden die in het laatste decennium in Europa plaatsvonden. Hoewel er over de Europese daders minder bekend is, lijkt het dat ook bij een groot deel van hen psychosen een rol hebben gespeeld. De schietpartij in het winkelcentrum in Alphen aan den Rijn, op 9 april 2011, bracht ook Nederland voor het eerst in aanraking met dit gruwelijke fenomeen. De Ruiter sluit af met een aantal lessen die volgens haar te trekken zijn uit het Alphense drama.

Bestellen:  via (internet)boekhandels


Back to Books