@corinederuiter

Geloof in de wetenschap: Bekende hoogleraren over God, wetenschap en hun levensbeschouwing

Geloof in de wetenschap: Bekende hoogleraren over God, wetenschap en hun levensbeschouwing

dr.ir. Martine van Veelen (red.)
ISBN 978 90 5881 595 8
2011
Prijs 16,00

 

Inhoud:
Geloof en wetenschap worden steeds meer als twee aparte werelden gezien. Wetenschap, met vastomlijnde methoden en aannames, zou een universele reikwijdte hebben. Levensbeschouwing is eerder iets dat je prive \'bedrijft\', thuis en in je eigen tijd.

Klopt deze voorstelling van zaken? Laten wetenschappers wanneer ze naar hun werk gaan hun levensbeschouwing thuis? Speelt levensbeschouwing geen enkele rol bij onderzoek? Zien wetenschappers geloof en wetenschap als conflicterend of zien ze volledige harmonie tussen beide?

In de zomer van 2011 is door Martine van Veelen onderzoek gedaan onder hoogleraren in Nederland over het thema Levensbeschouwing en Wetenschap. Dit boek geeft de resultaten weer. Het laat ook tien hoogleraren aan het woord, ieder met een eigen verhaal en een eigen visie op het thema:

Carlo Beenakker (Universiteit Leiden)
Cees Dekker (Technische Universiteit Delft)
Vincent Icke (Universiteit Leiden)
James Kennedy (Universiteit van Amsterdam)
Wubbo Ockels (Technische Universiteit Delft)
Gerard Nienhuis (Universiteit Leiden)
Herman Philipse (Universiteit Utrecht)
Herman van Praag (Universiteit van Maastricht)
Corine de Ruiter (Universiteit van Maastricht)
Dick Swaab (Universiteit van Amsterdam)

Bestellen: http://www.forumc.nl/index.php?option=com_rsform&Itemid=15 .

Back to Books