@corinederuiter

Training programs (postgraduate)

Psychopathiechecklist: Jeugdversie (driedaagse training)

Antisociale en psychopathische trekken kunnen al bij kinderen en jeugdigen voorkomen en kunnen voorbodes zijn van een antisociale persoonlijkheidsstoornis en/of ernstig crimineel en gewelddadig gedrag in de volwassenheid. Gestructureerde diagnostiek van deze persoonlijkheidstrekken biedt handvatten voor het formuleren van behandelindicaties en risicomanagement strategieën. In deze driedaagse training wordt ingegaan op de stand van de wetenschap op het gebied van de diagnostiek van psychopathische trekken bij kinderen en jeugdigen. Het coderen van de Nederlandse PCL:Jeugdversie wordt veel geoefend aan de hand van casuïstiek (video en dossier), maar ook andere instrumenten zoals de Youth Psychopathic traits Inventory (YPI) komen aan de orde. Aan het einde van deze training zijn deelnemers in staat de PCL:JV in hun diagnostische onderzoek te integreren en daarover op genuanceerde wijze te rapporteren.

Prof.dr. Corine de Ruiter
E mail: corine.de.ruiter@xs4all.nl">corine.de.ruiter@xs4all.nl

Gestructureerde risicotaxatie bij seksueel geweld, algemeen geweld en kindermishandeling (tweedaagse workshop)

Het inschatten van toekomstige risico’s op gewelddadig gedrag is een belangrijke taak van professionals in de forensische sector, maar ook in de algemene GGz en in de jeugdzorg kan dit tot het takenpakket behoren. Een wetenschappelijk onderbouwde risicotaxatie biedt aanknopingspunten voor behandeling, begeleiding en eventueel toezicht. In deze tweedaagse workshop wordt een model voor risicotaxatie gepresenteerd, waarin instrumenten voor gestructureerde risicotaxatie, zoals de HCR-20 voor algemeen geweld, de SVR-20 voor seksueel geweld en de CARE-NL voor kindermishandeling, een belangrijke plaats innemen. Er wordt een overzicht gegeven van risicofactoren voor gewelddadig gedrag bij personen met verschillende typen psychopathologie (As I en As II stoornissen). Tevens komt de belangrijke rol van psychopathie aan bod. Het signaleren van risicofactoren uit beschikbaar materiaal (video-observaties en rapportages) wordt geoefend. Doel van de workshop is het vergroten van de kennis over risicofactoren en hun onderlinge samenhang, zodat de deelnemers deze in hun eigen werk systematisch kunnen signaleren en hanteren. De HCR-20, SVR-20 en de CARE-NL kunnen eventueel aangeschaft worden tijdens de workshop.

Prof.dr. Corine de Ruiter
E-mail: corine.de.ruiter@xs4all.nl">corine.de.ruiter@xs4all.nl

Psychopathie en de Hare PCL-R voor volwassenen

De psychopathische persoonlijkheidsstoornis (kortweg: psychopathie) bestaat uit een combinatie van drie dimensies: emotionele kilheid, manipulatieve interpersoonlijke stijl en impulsief gedrag. Psychopathie komt bij ongeveer 25% van de tbs-ers voor. Ook onder gevangenen en ambulante forensische patiënten komt de diagnose relatief veel voor. Psychopathie is een belangrijke risicofactor voor toekomstig gewelddadig gedrag. Het leren stellen van de diagnose vereist specifieke kennis en vaardigheden, die in deze driedaagse cursus aan bod komen. Aan de hand van casuïstiek en videomateriaal leren de cursisten psychopathische trekken te herkennen en de Psychopathie CheckList-Revised van Robert Hare te coderen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan recent wetenschappelijk onderzoek naar de etiologie en de neurobiologische aspecten van psychopathie.

Tenslotte worden adviezen gegeven over de behandeling van psychopathie en over de wijze van rapporteren over de resultaten van de PCL-R.
Aan het einde van deze training zijn deelnemers in staat de PCL-R in hun diagnostische onderzoek te integreren en daarover op genuanceerde wijze te rapporteren. De complete set de Hare PCL-R wordt tijdens de training uitgereikt.

Prof.dr. Corine de Ruiter
E-mail: corine.de.ruiter@xs4all.nl">corine.de.ruiter@xs4all.nl

Risicotaxatie en risicohantering bij kindermishandeling

In deze workshop wordt eerst een beknopt overzicht gegeven van internationaal wetenschappelijk onderzoek naar risicofactoren voor (herhaling van) kindermishandeling. Kenmerken van de ouders zijn de belangrijkste risicofactoren: psychische en verslavingsproblemen, zelf slachtoffer zijn van kindermishandeling, zwakke opvoedingsvaardigheden en ernstige relatieproblemen. Vervolgens zal de CARE-NL gepresenteerd worden, een risicotaxatie-instrument dat 18 evidence-based risicofactoren voor kindermishandeling inventariseert. Door gestructureerde risicotaxatie ontstaat een volledig beeld van het kind, de ouders en hun omgeving, waardoor een gericht hulpverleningsplan opgesteld kan worden. De CARE-NL draagt bij aan maatwerk in plaats van confectie.
Aan de hand van een drietal cases wordt met de CARE-NL geoefend. De cases hebben betrekking op verschillende vormen van kindermishandeling: fysiek, emotioneel en seksueel. 

Take home message/leerdoelen

Prof.dr. Corine de Ruiter
E-mail: corine.de.ruiter@xs4all.nl">corine.de.ruiter@xs4all.nl

B-SAFER: Gestructureerde risicotaxatie bij relationeel geweld: Naar behandeling op maat (halve of hele dag)

In deze workshop wordt ingegaan op het belang van gestructureerde risicotaxatie in gevallen van relationeel geweld. De groep partnermishandelaars is een heterogene groep, en afhankelijk van de aanwezige risicofactoren voor herhaling, dient een behandelplan gemaakt te worden. Persoonlijkheidspathologie, middelenmisbruik, een traumatische voorgeschiedenis, en gebrekkige communicatieve vaardigheden kunnen een rol spelen bij deze problematiek. Er wordt geoefend met risicotaxatie met behulp van de B-SAFER, een instrument dat speciaal ontwikkeld werd voor gebruik door frontlinie werkers. Ook wordt ingegaan op de implementatie van de B-SAFER in de praktijk.

Prof.dr. Corine de Ruiter
Capucijnenstraat 58
6211 RS Maastricht
E-mail: corine.de.ruiter@xs4all.nl

De workshops kunnen qua inhoud en niveau aangepast worden aan de doelgroep.

Child Abuse Risk Evaluation-Nederland (CARE-NL): Diagnostiek en risicotaxatie inzake kindermishandeling (tweedaagse workshop)

De CARE-NL training heeft als doel dat iedere deelnemer aan het einde van de training
inzicht heeft in hoe het eigen professionele handelen, in combinatie met de
wetenschappelijk onderbouwde risicofactoren van de CARE-NL, tot een nauwkeurig
oordeel leidt wat betreft het risico van kindermishandeling voor het kind binnen het
gezin. In de training staan de volgende zaken centraal:

(1) het begrijpen van de rationale van het instrument CARE-NL;
(2) oefenen met het scoren/toepassen van de CARE-NL binnen een (diagnostisch)
onderzoek;
(3) hoe de CARE-NL dient te worden gebruikt in het werkproces.

Het doel wordt bereikt door middel van een training van twee dagen, die bestaat uit een
combinatie van colleges/presentaties, het aan de hand van oefencasus en eigen casus
(leren) scoren van de verschillende risicofactoren, het maken van risicoscenario’s en het
formuleren van een eindoordeel op basis van de CARE-NL. tevens wordt aandacht
besteed aan de relatie tussen risicotaxatie en risicohantering.

Prof.dr. Corine de Ruiter
Capucijnenstraat 58
6211 RS Maastricht
E-mail: corine.de.ruiter@xs4all.nl

De workshops kunnen qua inhoud en niveau aangepast worden aan de doelgroep.