@corinederuiter

Nederlandse publicaties

2015 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1993 | 1991 | 1990 | 1988 | 1987

2015

Chakhssi, F., Schaap, G., & de Ruiter, C. (2015). Disruptieve, impulsbeheersings- en andere gedragsstoornissen. [Disruptive, impulse control and other behaviour disorders] In H. T. van der Molen, E. Simon & J. van Lankveld (Red.), Handboek klinische psychologie: Theorieën en psychopathologie, 3rd ed. (pp. 357-372). Groningen/Houten, the Netherlands: Noordhoff Publishers.
Download het artikel

Serie, C. M. B., van Tilburg, C. A., van Dam, A., & de Ruiter, C. (2015). Agressieregulatie groepstherapie voor relationeel geweldplegers. Een open trial. Gedragstherapie, 48, 265-281.
Download het artikel

de Ruiter, C. (2015). Het programma Kinderen uit de knel in de knel. Directieve therapie, 35, 219-223
Download het artikel

van Dijke, A., van Bavel, J., van Arum, S., de Ruiter, C., Reijns, M., & Terpstra, L. (2015). Zero tolerance-beleid kindermishandeling lijkt logisch. Jeugdbeleid. Published Online 02 June 2015. DOI: 10.1007/s12451-015-0075-5.
Download het artikel

de Ruiter, C. (2015). Boekbespreking [Book review] Frances, A. (2014). Psychiatrische diagnostiek: De essentie. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds. Directieve therapie, 35, 78 -82.
Download het artikel

2013

de Ruiter, C. (2013). Zoveel deskundigen, zoveel meningen? Over bias bij gedragskundige rapportage over een Marokkaanse jeugddelinquent. Expertise en Recht, 6, 192-203.
Download het artikel

De Vogel, V., de Vries Robbe, M., Bouman, Y.H.A., Chakhssi, F., & de Ruiter, C. (2013). Innovatie in risicotaxatie van geweld: De HCR-20 V3. Gedragstherapie, 46, 107-118.
Download het artikel

de Ruiter, C., de Jong, E.M., & Reus, M. (2013). Risicotaxatie van kindermishandeling in teamverband: Een experimenteel onderzoek. Kind en Adolescent, 34, 30-44.
Download het artikel

de Valk, S., de Ruiter, C., Folino, J. O., Large, M. M., Pham, T. H., Reeves, K. A. … Singh, J. P. (2013). Het gebruik van risicotaxatie-instrumenten onder SPV-en. [The  use of risk assessment tools by Dutch social psychiatric nurses]. Sociale Psychiatrie,  33, 33-42.
Download het artikel

2012

de Ruiter, C., van Domburgh, L., & Augimeri, L.K. (2012). Risicotaxatie van antisociaal gedrag bij kinderen beneden de 12 jaar: De Early Assessment Risk Lists (EARL). In H. Lodewijks & L. van Domburgh (Red.), Instrumenten voor risicotaxatie: Kinderen en jeugdigen (pp. 35-51). Amsterdam: Pearson.
Download het artikel

Hildebrand, M., & de Ruiter, C. (2012). Risicotaxatie van crimineel gedrag bij jeugdigen: De Youth Level of Service/Case Management Inventory (YLS/CMI). In H. Lodewijks & L. van Domburgh (Red.), Instrumenten voor risicotaxatie: Kinderen en jeugdigen (pp. 99-111). Amsterdam: Pearson.
Download het artikel

de Ruiter, C. (2012). De onderzoekende geest. In: Natia Baramidze en Floortje de Wind, Mijn weg naar succes: Inspirerende levensverhalen, herinneringen en adviezen van invloedrijke mensen die veel voor de Nederlandse samenleving betekenen. ISBN: 9789081811002.
Download het artikel

De Ruiter, C., Hildebrand, M., & van der Hoorn, S. (2012). Gestructureerde risicotaxatie bij kindermishandeling: De Child Abuse Risk Evaluation-Nederland (CARE-NL). GZ-Psychologie, nr. 3, april 2012, 10-17.
Download het artikel

de Ruiter, C., Hildebrand, M., & van Hoorn, S. (2012). Risicotaxatie bij kindermishandeling: De Child Abuse Risk Evaluation Nederlandse versie (CARE-NL). In: H. Lodewijks & L. van Domburgh (Red.), Instrumenten voor risicotaxatie: Kinderen en jeugdigen (pp. 169-190). Amsterdam: Pearson.
Download het artikel

2011

de Ruiter, C. (2011) Risicotaxatie bij relationeel geweldplegers in de praktijk: De B-SAFER. GZ-Psychologie, 3(7), 24-33.
Download het artikel

de Ruiter, C. (2011). De Bijenkorf-zaak: Een (on)betrouwbare "borderline" diagnose. GZ-Psychologie, 3(5), 24-29.
Download het artikel

de Ruiter, C. (2011). Culpa in causa bij amfetamine-psychose: Wisselende perspectieven. GZ-Psychologie, 3(2), maart 2011, 24-29.
Download het artikel

de Ruiter, C. (2011). Verantwoordelijkheid in de rechtszaal. In: T.I. Oei & G. Meynen (Red.), Toerekeningsvatbaarheid: Over vrije wil, wetenschap en recht (pp. 103-114). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
Download het artikel

2010

de Ruiter, C. (2010). Een brandstichter op de longstay: Waarom contra-expertises hard nodig zijn. GZ-Psychologie, nr.3, april 2010, 18-23.
Download het artikel

Thijssen, J., & de Ruiter, C. (2010). Strenge bewaking van kwaliteit bij PMTO. Jeugd & Co: Kennis, nr. 4, 8-14.
Download het artikel

Thijssen, J., & de Ruiter, C. (2010). De relatie tussen subtypen relationeel geweldplegers en de adviezen van de reclassering. Proces, 89(6), 416-428.
Download het artikel

Maat, J., Königstein, H., & de Ruiter, C. (2010). Omgaan met ongepaste burgercontacten. Openbaar Bestuur: Tijdschrift voor Beleid, Organisatie en Politiek, 20(11), 29-32.
Download het artikel

de Ruiter, C (2010). Gedragskundige rapportage bij een ontkennende verdachte: Niet zo onschuldig als het lijkt. GZ-Psychologie, 2(2), juli 2010, 20-26.
Download het artikel

de Ruiter, C. (2010). Kim V. deel II: Een afgedwongen valse bekentenis? GZ-Psychologie, 2(6), september 2010, 20-25.
Download het artikel

de Ruiter, C. (2010). Forensische wetenschappen: Op weg naar professionalisering. Expertise en Recht, 2010-2, 41-45.
Download het artikel

de Ruiter, C. (2010). Risicotaxatie van gewelddadig gedrag: Empirie en praktijk. In: P.J. van Koppen, H. Merckelbach, M. Jelicic, & J. de Keijser (red.), Reizen met mijn rechter, pp. 121-134. Deventer: Kluwer.
Download het artikel

de Ruiter, C., Peters, M., & Smeets, T. (2010). Psychisch kwetsbare verdachten tijdens het politieverhoor: Nut en noodzaak van forensisch psychologische expertise. GZ-Psychologie, nummer 1, januari 2010, 18-23.
Download het artikel

2009

Merckelbach, H., & Jelicic, M., & de Ruiter, C. (2009). De B. heeft een persoonlijkheidsstoornis en vermoordt zijn vriendin. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 64, 747-759.
Download het artikel

de Ruiter, C. (2009). Niets is wat het lijkt als je maar goed kijkt: Moord in de familie. GZ-Psychologie, nr. 2, december 2009, 18-23.
Download het artikel

de Ruiter, C. (2009). Ontucht met kinderen is niet hetzelfde als pedofilie. GZ-Psychologie, nr. 1, november 2009, 20-23.
Download het artikel

2008

de Ruiter, C. (2008). Rapporteren bij ontkennende verdachten: Niet zo onschuldig als het lijkt. Proces, 87, 55-56.
Download het artikel

Thijssen, J., de Ruiter, C., & Albrecht, G. (2008). Preventie van antisociaal gedrag bij kinderen: Parent Management Training Oregon. In J.R.M. Gerris & R.C.M.E. Engels (Eds.), Vernieuwingen in jeugd en gezin: Beleidsvisies, gezinsrelaties en interventies (pp. 125-140). Assen: vam Gorcum.
Download het artikel

de Ruiter, C., Veen, V., & Greeven, P. (2008). De effectiviteit van psychologische behandeling bij volwassen verkrachters:Bevindingen van een meta-analyse. Tijdschrift voor Seksuologie, 32, 28-41.
Download het artikel

de Ruiter, C. (2008). Gestructureerde risicotaxatiemethoden: Wat de jurist moet weten. [Structured risk assessment methods: What the legal professional should know] Expertise en Recht, 2008-4, 121-131.
Download het artikel

2007

de Ruiter, C. (2007). Persoonlijkheidsstoornissen in de forensische setting. In: E.H.M. Eurelings-Bontekoe, R. Verheul & W.M. Snellen (red.), Handboek Persoonlijkheidspathologie, pp. 469-494. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
Download het artikel

de Ruiter, C. (2007). Een dubieuze gedragskundige rapportage bij een ontkennende verdachte. De casus van de Anjummer pensionmoorden. Proces: Tijdschrift voor Strafrechtspleging, 86, 136-145.
Download het artikel

de Ruiter, C. (2007). Book review: B. Deneer (red.) (2004). Gevaarlijke groepen: Groepsbehandeling in de ambulante forensische psychiatrie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Tijdschrift voor Psychotherapie [Dutch Journal of Psychotherapy], 33, 155-157.
Download het artikel

de Ruiter, C. (2007). Over risicofactoren, effectieve interventies en inconsistent overheidsbeleid inzake geweldscriminaliteit. [On risk factors, effective interventions and inconsistent government policy concerning violence prevention] In: A. v.d. Laan, L. Vervoorn, N. van Nimwegen & F.Leeuw (Eds.). Justitie en demografie: Over ontgroening, vergrijzing en verkleuring, veranderingen in bevolkingssamenstelling en  de gevolgen voor justitie (pp. 159-170). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
Download het artikel

Land, H., van ‘t, & de Ruiter, C. (2007). Nationale Monitor Geestelijke Gezondheid. Jaarboek 2006. Utrecht: Trimbos-instituut.
Download het artikel

de Ruiter, C. (2007). Tbs: nog wat meer stof tot nadenken. Pedagogiek, 27, 3-10.
Download het artikel

de Ruiter, C. (2007) Ik heb niets beters te doen. Oratie, Maastricht University.
Download het artikel

de Vogel, V., de Ruiter, C., Bouman, Y. (2007). Meting van protectieve factoren en het belang ervan voor behandeling in de forensische setting: Introductie van de SAPROF. Tijdschrift voor Psychotherapie, 33, 102-119.
Download het artikel

de Ruiter, C. (2007). (Sociale) leertheorie: de remedie tegen antisociaal gedrag. In D. Bermond (red.), Gedragstherapie en cognitieve therapie, ‘Call it dry, but make it sweet?’ De toekomst van de (Vereniging voor) Gedragstherapie en Cognitieve Therapie, pp 37-38. Utrecht: VGCt.
Download het artikel

de Ruiter, C. (2007). Wat risicotaxatie wel en niet is: Een reactie op A. van den Berg, ‘Risico’s van risicotaxatie’ [What risk assessment is and is not: A response to A. van den Berg], Tijdschrift voor Psychotherapie, 33, 142-149.
Download het artikel

2006

de Ruiter, C., & Veen, V. C. (2006). Voorkomen van recidive bij geweldsdelinquenten: Wat werkt? [Preventing recidivism in violent offenders: What Works?] Directieve therapie, 26, 105-125
Download het artikel

Valenkamp, M.W., Verhulst, F.C., & de Ruiter, C. (2006). Signaleringslijsten psychische problematiek bij jeugdigen. [Screening tools for mental health problems in children] Kind en Adolescent, 27, 4-30.
Download het artikel

de Ruiter, C. (2006). Huiselijk geweld: van signalering tot een effectieve aanpak. [Domestic violence: From detection to effective risk management] In: A. de Jong & W. Verheggen (red.), Kindermishandeling: Horen-zien-spreken (pp. 25-31). Tilburg: KNMG District Midden Brabant.
Download het artikel

Land, H., van ‘t, & de Ruiter, C. (2006). Nationale monitor geestelijke gezondheid. Jaarboek 2005. [National Monitor of Mental Health: Yearbook 2005] Utrecht: Trimbos-instituut
Download het artikel

Land, H., van ‘t, & de Ruiter, C. (2006). “Thuis onder voorwaarden”: Wat deskundigen verwachten van de effecten van de wijziging voorwaardelijke machtiging Wet BOPZ. [Conditional release of civil psychiatric patients: A report for the Ministry of Justice] Den Haag: WODC.
Download het artikel

2005

de Ruiter, C., & Veen, V. (2005). Terugdringen van recidive bij geweldsdelinquenten: Werkzame interventies bij relationeel, seksueel en algemeen geweld. [Reducing recidivism in violent offenders: Effective interventions for relational, sexual and general violence] Utrecht: Trimbos-instituut.
Download het artikel

de Ruiter, C., & Hildebrand, M. (2005). Van risicotaxatie naar risicohantering: Indicatiestelling bij forensisch-psychiatrische patienten. [From risk assessment to risk management: Treatment planning for forensic psychiatric patients] In: C. de Ruiter & M. Hildebrand (red.), Behandelingsstrategieën bij forensisch psychiatrische patiënten (pp. 23-33). Tweede, geheel herziene druk. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
Download het artikel

de Ruiter, C., Veen, V., & Greeven, P.G.J. (2005). De effectiviteit van psychologische behandeling bij verkrachters: Bevindingen van een meta-analyse. [The effectiveness of psychological treatment for rapists: Findings from a meta-analysis] Utrecht: Expertisecentrum Forensische Psychiatrie.
Download het artikel

Veen, V. C., & de Ruiter, C. (2005). De effectiviteit van behandelingen bij seksuele  delinquenten; een overzicht van de internationale literatuur. [Effectiveness of sex
offender treatments: A review of the international literature] Justitiële Verkenningen,  31, 75-94.
Download het artikel

de Ruiter, C. (2005). Risicosignalering, risicotaxatie en risicohantering: naar een effectieve aanpak in het jeugdbeleid. [Risk signalling, risk assessment and risk
management: Towards an effective approach in youth policy]. In: J. Hermanns, F. Öry & G. Schrijvers, Helpen bij opgroeien en opvoeden: eerder, sneller en beter. Advies uitgebracht op verzoek van staatssecretaris drs. C. Ross-van Dorp. See: www.integratedcare.nl.
Download het artikel

2004

de Ruiter, C. (2004). Forensisch gedragsonderzoek in strafzaken. [Forensic assessment in criminal cases] Justitiële Verkenningen, 30, 50-61.
Download het artikel

de Ruiter, C., & de Vogel, V. (2004). Recivide bij behandelde seksuele delinquenten. Tijdschrijft voor seksuologie, 28, 92-102.
Download het artikel

2003

de Vogel, V., & de Ruiter, C., (2003). Verschillen tussen onderzoekers en behandelaars in het inschatten van het risico van gewelddadig gedrag. [Differences between researchers and clinicians in the assessment of violence risk] Directieve therapie, 23, 43-62.
Download het artikel

Verdurmen, J., van Oort, M., Meeuwissen, J., Ketelaars, T, de Graaf, I., Cuijpers, P., de Ruiter, C., & Vollebergh, W. (2003). Effectiviteit van preventieve interventies gericht op jeugdigen: De stand van zaken. [Effectiveness of preventive interventions in youth: State of the art] Utrecht: Trimbos-instituut.
Download het artikel

de Ruiter, C., & Scholing, A. (2003). Diagnostiek en behandeling in een forensische setting: Een kwestie van aan- en afleren. [Assessment and treatment in a forensic setting: To learn and to unlearn] Directieve therapie, 23, 3-8.
Download het artikel

de Ruiter, C. (2003). De rol van nature en nurture bij crimineel gedrag: de controverse voorbij. Reactie op M. Lauteslager, De hersenen van Ulrike Meinhof. Tijdschrift voor Psychotherapie, 29, 489-494.
Download het artikel

Hildebrand, M., de Ruiter, C., & de Vogel, V. (2003). Recidive van verkrachters en aanranders na tbs. De relatie van psychopathie en seksuele deviatie. [Recidivism in rapists and sexual assaulters after the TBS-order]. De Psycholoog, 38, 114-123.
Download het artikel

de Ruiter, C., & Pollmann, P. (2003). De risico’s van kindermishandeling. [The risks of child abuse] Tijdschrift over Kindermishandeling , 17, 18-21.
Download het artikel

Lodewijks, H., de Ruiter, C., & Doreleijers, T. (2003). Risicotaxatie en risicohantering van gewelddadig gedrag bij adolescenten. [Risk assessment and management of violent behavior in adolescents] Directieve therapie, 23, 25-42.
Download het artikel

2002

Emmelkamp, P., Emmelkamp, J., de Ruiter, C., & de Vogel, V. (2002). Effectiviteit van psychotherapeutische behandeling bij plegers van seksueel geweld. [Effectiveness of psychotherapy for sex offenders] Tijdschrift voor Seksuologie, 26, 97-104.
Download het artikel

2001

van Beek, D. J., Mulder, J. M., & de Ruiter, C. (2001). Combinatiebehandeling bij pedofilie en exhibitionisme [Combination treatment for pedophilia and exhibitionism]. In: A. Bakker, T. Kuipers & R. van Dyck (Red.), Behandelingsstrategieen bij psychische stoornissen. Combinatie van psychofarmaca/psychotherapie, pp. 95-106. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.
Download het artikel

Mulkers, J., & de Ruiter, C. (2001). Offender profiling: kunst of wetenschap. Handboek Politiediensten, 59, 249-272.
Download het artikel

de Ruiter, C. (2001). Risicotaxatie: Reactie op Joke M. Harte [Risk assessment: A response to J.M. Harte], ‘Risicotaxatie in de rapportage Pro Justitia’, Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 56, 3-7.
Download het artikel

2000

Hildebrand, M., & de Ruiter, C. (2000). Terbeschikkingstelling, recidive en risicotaxatie: De rol van psychopathie. Delikt & Delinkwent, 30, 764-774.
Download het artikel

de Ruiter, C., & Hildebrand, M. (2000). Recidiverisico bij seksuele delinquenten: de rol van psychopathie. [Recidivism risk in sex offenders: The role of psychopathy] Tijdschrift voor Criminologie , 3, 214-232.
Download het artikel

de Ruiter, C. Signalement: Widiger, T.A. (1998). Sex biases in the diagnosis of personality disorders. Journal of Personality Disorders, 12, 95-118. [Journal article review] Tijdschrift voor Psychotherapie [Dutch Journal of Psychotherapy], 26, 138-140.
Download het artikel

de Ruiter, C. (2000). Voor verbetering vatbaar [To be rehabilitated]. De Psycholoog, 35, 423-428.
Download het artikel

de Ruiter, C. (2000). Voor verbetering vatbaar. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Forensische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam [Inaugural address upon acceptance of the post of Professor of Forensic Psychology at the University of Amsterdam]. Amsterdam: Vossiuspers AUP.

Download het artikel

1993

de Ruiter, C., van IJzendoorn, M. H., & Goedbloed, J. (1993) De eerste gehechtheidsrelatie(s) en de cognitieve ontwikkeling van het kind: Een literatuuroverzicht. Tijdschrift voor Onderwijsresearch [The first attachment relationships and the cognitive development of the child, Journal of Educational Research], 18, 227-241.

Download het artikel

1991

van IJzendoorn, M.H., & de Ruiter, C. (1991). Intergenerationele over¬dracht van opvoe-dingsstijl: Een literatuuroverzicht. In: J.R.M. Gerris (Ed.), Ouderschap en ouderlijk functioneren. Gezinsonderzoek Nr.4,[Intergenerational transmission of parenting style: A literature review] pp. 109-129. Amsterdam: Swets & Zeitlinger.

Download het artikel

van IJzendoorn, M.H., & de Ruiter, C. (1991). Opvoedingsstijlen: Overdracht van generatie op generatie. Gezin: Tijdschrift voor Primaire Leefvormen [Parenting styles: Transmission from genera¬tion to generation, Journal of Family Issues], 3, 89-104.

Download het artikel

van IJzendoorn, M. H., de Ruiter, C., & Kranenburg, M. J. (1991). Intergenerationele overdracht van onverwerkte verlieservaringen: Een gehechtheidstheoretische benadering. In: J. A. de Boer (Ed.), Infant psychiatrie: De gezonde en verstoorde ontwikkeling van de vroege ouder-kind relatie,[Intergenerational transmission of unresolved loss experiences: An attachment theory approach] pp. 56-77. Assen: van Gorcum.

Download het artikel

Bouman, T.K., & de Ruiter, C. (1991). De validiteit van het Anxiety Disorders Interview Schedule-Revised (ADIS-R): Een pilot study. Gedragstherapie [The validity of the Anxiety Disorders Interview Schedule-Revised: A pilot study, Netherlands Journal of Behavior Therapy], 24, 77-88.

Download het artikel

1990

Merckelbach, H., de Ruiter, C., & van den Hout, M. A. (1990). Is 'preparedness' een klinisch bruikbare notie voor het begrijpen van fobieen? Gedrag en Gezondheid [Is preparedness a clinically useful concept in understanding phobias?, Journal of Behaviour and Health], 18, 25-34.
Download het artikel

Rijken, H., de Ruiter, C., Garssen, B., & Kraaimaat, F. (1990). Sekse en agorafobie. Gedragstherapie [Gender and agoraphobia, Netherlands Journal of Behavior Therapy], 23, 155-165.
Download het artikel

1988

Cohen, L., de Ruiter, C., Derksen, J., van Kemenade, H., van de Loo, E., Schalken, H., & Wallace, A. (1988). Het 'Comprehensive System': Een nieuw scorings- en interpretatiesysteem voor de Rorschach. De Psycholoog [The Comprehensive System: A new system for scoring and interpretation of the Rorschach, The Psychologist], 23, 302-313.
Download het artikel

1987

de Ruiter, C., & Cohen, L. (1987). De therapeutische alliantie en therapieresultaat. Tijdschrift voor Psychotherapie [The thera¬peutic alliance and therapy outcome, Netherlands Journal of Psychotherapy], 13, 255-265.

Download het artikel

Back to top